O advokátní kanceláři


JUDr. Ivana Santariusová po maturitě na gymnáziu v Orlové absolvovala v letech 1982 až 1986 PFUK v Praze. V letech 1986 až 1992 pracovala jako podnikový právník. V letech 1992 až 1994 pracovala na Finančním úřadě v Ostravě. V roce 1994 nastoupila jako advokátní koncipient do advokátní kanceláře v Ostravě. Od roku 1996 je advokátkou, kdy je zapsána v seznamu České advokátní komory pod ev.č. 4221. Od roku 2000 je zapsána v seznamu konkurzních správců a od roku 2009 v seznamu insolvenčních správců.